Aktualności

STRONA ARCHIWALNA

ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UŚ

Od 1 października 2019 roku zmienia się struktura organizacyjna uczelni. Od początku nowego roku akademickiego Uniwersytet Śląski składać się będzie z 8 wydziałów oraz 25 instytutów dyscyplinowych. Szczegółowe informacje na stronie https://www.zmiany.us.edu.pl/

WYJAZD STUDYJNY CZECHY NIEMCY 2019

W dniach 10-15 maja 2019 r. odbył się zagraniczny wyjazd studyjny, realizowany w ramach projektu GeoHazardSilesia. Tematem przewodnim wyjazdu było "Planowanie przestrzenne i rozwiązania krajobrazowe w Niemczech i Czechach". W ramach wyjazdu studenci mieli okazję dokonać krajobrazowej analizy porównawczej miast podzielnych Zgorzelca i Goerlitz, odbyć spacer krajobrazowy wzdłuż Łaby w Dreźnie, przeprowadzić badania dotyczące zagospodarowania turystycznego parków narodowych Czeskiej Szwajcarii i Saksońskiej Szwajcarii. Ponadto zadania terenowe odbywały się również w czeskich uzdrowiskach Karlowe Wary i Franciszkowe Łaźnie, niemieckich miastach Bayereuth, Ratyzbona i Pasawa. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Czeski Krumlow i Holaszowice, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a w drodze powrotnej do Polski - Czeskie Budziejowice. Autorami zajęć i programu wyjazdu byli pracownicy Katedry prof. Urszula Myga-Piątek, dr Katarzyna Pukowiec-Kurda i dr Michał Sobala.

Bastei - Park Narodowy Saksońskiej Szwajcarii w Niemczech

Przygraniczne miasto Cheb w Czechach

Miasto nad trzema rzekami - Dunajem, Innem i Ilzem - Pasawa w Niemczech
NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ GEOGRAFICZNEJ PRACY DOKTORSKIEJ W ROKU 2017

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że decyzją Komisji ds. Dyplomu im. Eugeniusza Romera nagrodę za najlepszą pracę doktorską roku 2017 z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej otrzymała dr Katarzyna Pukowiec-Kurda. Nagrodę przyznaje Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Praca doktorska pt. Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego powstała w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu, a promotorem pracy była dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek.

Obrona pracy odbyła się 6 czerwca 2017 r. na naszym wydziale. To prestiżowe geograficzne wyróżnienie zostało po raz pierwszy w historii przyznane dla sosnowieckiego ośrodka geograficznego. Tym samym Uniwersytet Śląski dołącza do wąskiego grona ośrodków geograficznych w Polsce wyróżnionych tą nagrodą.
DZIEŃ KRAJOBRAZU

W tym roku po raz trzeci z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 20 października odbędzie się Dzień Krajobrazu. Jest to święto ustanowione w celu promocji zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Obchody święta odbywają się pod hasłem "Mój krajobraz. Współtworzę i chronię", a głównym zagadnieniem tegorocznej edycji będą Usługi krajobrazowe.

ZOBACZ WIĘCEJ
KONKURS TUP NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

Miło nam poinformować, że absolwentka kierunku Turystyka, a obecnie doktorantka naszej katedry mgr Agata Szweda otrzymała Nagrodę Roku 2018 w konkursie na najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Nagrody co roku przyznaje Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) Oddział Katowice. Praca pt. "Osiedla robotnicze Rudy Śląskiej jako wyróżnik krajobrazu - analiza perspektyw rozwoju w kontekście potencjału turystycznego" została obroniona w lipcu 2018 r., a jej promotorami były dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek i dr Katarzyna Pukowiec-Kurda.
ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA


Archiwum aktualności


©