Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

Myga-Piątek U., 2012: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski, Katowice [pobierz w wersji pdf]

Myga-Piątek U., 2012: Cultural landscapes. Evolutionary and typological aspects. University of Silesia, Katowice [download pdf]


Wypromowani doktorzy:
  • dr Michał Sobala - praca doktorska pt. "Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego", data obrony 12.06.2015 r.
  • dr Katarzyna Pukowiec-Kurda - praca doktorska pt. "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłebia Dąbrowskiego", data obrony 06.06.2017 r.

Doktoranci:
  • mgr Hanna Doroz-Tomasik (III rok studiów doktorskich)
DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje

Wykaz publikacji

Wykaz recenzji

Konferencje i wygłoszone referaty

Projekty, granty, staże zagraniczne

Dydaktyka

©