O nas

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu powstała w 2005 roku początkowo jako samodzielny Zakład Geoekoturystyki, który w lipcu 2011 roku został przekształcony w Katedrę Geografii Regionalnej i Turyzmu. Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu kształci studentów na poziomie studiów II stopnia w zakresie dwóch specjalności: Turystyka Międzynarodowa i Gospodarka Turystyczna

Absolwenci tych specjalności legitymują się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, w administracji publicznej, instytucjach ochrony zabytków, jako nauczyciele, krajoznawcy, piloci i przewodnicy turystyczni. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Każdego roku studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu uczestniczą w wyjazdach naukowo-turystycznych do krajów europejskich. Podczas wyjazdów nabywają umiejętności poznawczych i kompetencji dotyczących oceny potencjału turystycznego tych krajów i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Decyzją Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2016 r. dzięki współpracy Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, Katedry Geografii Ekonomicznej z Wydziałem Nauk Społecznych UŚ uruchomiony został nowy kierunek TURYSTYKA

Od 1 października 2019 roku zmienia się struktura organizacyjna uczelni. Od początku nowego roku akademickiego Uniwersytet Śląski składać się będzie z 8 wydziałów oraz 25 instytutów dyscyplinowych. Szczegółowe informacje na stronie https://www.zmiany.us.edu.pl/

©