Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek - Kierownik Katedry

mgr Patrycja Lubaszka - Sekretariat Katedry

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

dr hab. Sławomir Pytel

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

dr Michał Sobala


Doktoranci

mgr Agata Szweda

mgr Daniel Syrek

mgr Hanna Doroz


Wypromowani doktorzy

dr Katarzyna Kasprowska-Nowak - promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

dr Michał Sobala - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

dr Anna Żemła-Siesicka - promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

dr Alan Mandal - promotor prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

©