Pracownicy

dr Michał Sobala

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel.
e-mail: michal.sobala@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Studia doktoranckie - geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
promotor dr hab. Urszula Myga-Piątek
rozprawa pt."Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego"

Studia magisterskie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby grzbietu monoklinalnego Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska (Beskid Śląski)”

Studia licencjackie – ochrona środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Zmiany krajobrazu i jego ochrona we wschodniej części Beskidu Śląskiego”

Studia licencjackie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Charakterystyka geomorfologiczna grzbietów górskich w Beskidzie Śląskim

2004-2009 - Kurs przygotowania pedagogicznego do nauczania przyrody i geografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski

2006-2007 - Kurs przewodnika beskidzkiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

2011 - GIS - Systemy Informacji Geograficznej, UPGOW Uniwersytet Śląski

2012 - certyfikat ECDL EPP GIS

Uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III

DOROBEK NAUKOWY

Udział w organizacjach naukowych i działalność organizacyjna

Wykaz publikacji

Konferencje, warsztaty, seminaria

Projekty, granty

Dydaktyka

©