Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

OPIEKA NAD KADRĄ I DOKTORANTAMI
  • dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
  • dr Grzegorz Jankowski (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
  • dr Jacek Petryszyn (były pracownik WNoZ, Uniwersytet Śląski)
  • dr Marta Chmielewska (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
  • dr Alan Mandal (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
  • mgr Radosław Sagan (WNoZ, Uniwersytet Śląski)
DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Udział w organizacjach naukowych i zainteresowania naukowe

Wykaz publikacji

Wykaz recenzji

Redakcja prac naukowych

Konferencje, warsztaty i szkolenia

Projekty, granty, staże zagraniczne

Dydaktyka

©