Prace licencjackie


Proponowane tematy prac licencjackich/obszary tematyczne
 • Atrakcyjność turystyczna wybranego obszaru
 • Elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną/ rozwoju turystyki w regionie....
 • Potencjał turystyczny wybranego obszaru
 • Stan i możliwości rozwoju turystyki wybranego obszaru
 • Rodzaje turystyki i możliwości ich rozwoju na wybranym obszarze
 • Kierunki rozwoju turystyki wybranego obszaru
 • Regiony turystyczne
 • Wybrane atrakcje turystyczne
 • Turystyka w ....
 • Zagospodarowanie turystyczne wybranego obszaru
 • Walory/atrakcje turystyczne wybranego obszaru
 • Wpływ turystyki na środowisko
 • Analiza porównawcza atrakcyjności turystycznej/zagospodarowania turystycznego/ruchu turystycznego wybranych obszarów
 • Usługi hotelarskie
 • Marketing w turystyce
 • Turystyka jako czynnik przemian społecznych/ ekonomicznych/ kulturowych/ przyrodniczych

Tematy prac licencjackich

2017

2016

2015

Prace magisterskie


Proponowane tematy prac magisterskich/obszary tematyczne na specjalności Gospodarka Turystyczna
 • Zamiany w zagospodarowaniu przestrzennym (miasta X, regionu Y, wyspy Z, itp.) spowodowane rozwojem turystyki.
 • Ocena wpływu zagospodarowania i ruchu turystycznego na środowisko geograficzne i krajobraz kulturowy (miasta X, regionu Y, wyspy Z, itp.).
 • Zmiany użytkowania terenu w wybranym parku krajobrazowym spowodowane rozwojem zagospodarowania i ruchu turystycznego.
 • Gospodarka turystyczna w małych i wielkich miastach Polski (Europy, świata) – analiza porównawcza.
 • Ocena atrakcyjności krajobrazu wybranego regionu na potrzeby turystyki.
 • Analiza porównawcza potencjału turystycznego i perspektyw rozwoju dwóch regionów (Polski, Europy, świata).
 • Wielkie rynki turystyczne świata – analiza potencjału, zagrożeń, perspektyw rozwoju.
 • Opracowanie modelu oceny jakości krajobrazu na potrzeby turystyki.
 • Zasady finansowanie przedsięwzięć turystycznych ze środków Unii Europejskiej.
 • Promocja i reklama w turystyce.

Proponowane tematy prac magisterskich/obszary tematyczne na specjalności Turystyka Międzynarodowa
 • Turystyka kwalifikowana (nurkowa, speleologiczna, sakralna, górska, narciarska, rafting, canioning, paralotniarstwo, wspinaczka, alpinizm itp. ), jej osobliwości i rozwój na przykładzie wybranego obszaru.
 • Turystyka uzdrowiskowa i rekreacja, jej osobliwości i rozwój na przykładzie wybranego obszaru.
 • Turystyka kulturowa: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).
 • Kompleksowa ocena potencjału turystycznego wybranego obszaru (w kraju czy za granicą).
 • Funkcja turystyczna dużego miasta europejskiego w ujęciu kompleksowym (na poszczególnych przykładach).
 • Specyfika i organizacja turystyki na obszarach państw UE (charakterystyka na wybranych przykładach).
 • Parki narodowe a turystyka: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).
 • Regionalna specyfika, problemy i perspektywy rozwoju turystyki wybranego obszaru (w kraju lub za granicą).
 • Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny: zagadnienia problemowe i porównawcze (na wybranych przykładach).
 • Charakterystyka porównawcza rozwoju turystyki w regionach o wspólnych cechach przyrodniczych czy kulturowych.
 • Turystyka w obrębie obiektów i obszarów z listy Światowego dziedzictwa UNESCO (zagadnienia problemowe i porównawcze).

Tematy prac magisterskich

2015 - 2017

2014 - 2016

2013 - 2015

©