Tematy prac magisterskich


2013 - 2015

Specjalność: Turystyka Międzynarodowa

Promotor: dr hab. Franciszek Kłosowski
 • Dawidziuk Katarzyna Uwarunkowania rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym.

 • Ciombor Jędrzej Turystyka górska na obszarze Małej Fatry.

 • Hycka Anna Turystyka w Pieninach: stan obecny, problemy, perspektywy.

 • Kuśmierz JakubWpływ schronisk tatrzańskich na rozwój turystyki.

 • Laskowska Klaudia Karnawał jako zjawisko turystyki kulturowej na przykładzie karnawału w Wenecji.

 • Mosur Katarzyna Stan i perspektywy rozwoju uzdrowisk – Krynica Zdrój i Piwniczna Zdrój.

 • Nielipiński Włodzimierz Tanie linie lotnicze czynnikiem rozwoju turystyki w Europie.

 • Siuda Aleksandra Oddziaływanie i odbiór społeczny Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

 • Wójcik Barbara Zróżnicowanie oddziaływań obiektów technologicznych Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.Specjalność: Gospodarka Turystyczna

Promotor: dr hab. Urszula Myga-Piątek
 • Chwast Beata – Projekt wielotematycznego szlaku turystycznego na terenie powiatu olkuskiego.

 • Kruk Karolina Koncepcja zagospodarowania geoturystycznego wybranych terenów poeksploatacyjnych w Gminie Morawica w powiecie kieleckim.

 • Paczyńska Anna Zagrożenia środowiska i zmiany krajobrazu w świetle atrakcyjności turystycznej wybranych obiektów Szlaku Orlich Gniazd.

 • Stępień Sabina Ocena atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego.

 • Warchał Agnieszka Ocena atrakcyjności turystycznej Zakopanego w świetle zmian krajobrazu.Specjalność: Geoekologia (kierunek - Ochrona Środowiska)

Promotor: dr hab. Urszula Myga-Piątek
 • Bąk Magdalena Motywacje i potrzeby aktywności czasu wolnego mieszkańców Górnego Śląska na przykładzie Piekar Śląskich.

 • Fliszta Monika Uwarunkowania przyrodnicze i problemy środowiskowe turystyki browarniczej na przykładzie województwa śląskiego.

 • Łapaj Sylwia Turystyka sakralna na przykładzie Sanktuarium Marki Bożej Leśniowskiej w Żarkach.

©