Tematy prac magisterskich


2014 - 2016

Specjalność: Turystyka Międzynarodowa

Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
 • Buchacz KatarzynaPotencjał turystyczny Pojezierza Mazurskiego.

 • Gonciarz KatarzynaPotrzeby i motywy migracji turystycznych Polaków i Hiszpanów.

 • Hajski AnetaKulturowe aspekty odrębności Katalonii i jej wpływ na turystykę regionu.

 • Karkowska MariaKierunki i motywy polskich turystów „50 plus”.

 • Mączyńska MartaAtrakcyjność turystyczna Dąbrowy Górniczej i jej percepcja społeczna.

 • Ochodek PaulinaKierunki i motywy wyjazdów turystycznych mieszkańców województwa śląskiego w latach 2010-2015.

 • Siejk MartaPark rozrywki Cedar Point jako ważna atrakcja turystyczna stanu OHIO.

 • Sularz KamilPotencjał turystyczny województwa pomorskiego.

 • Szymaszek ZuzannaKierunki wyjazdów turystycznych studentów Uniwersytetu Śląskiego.

 • Wojciechowska NadiaKonflikty we współczesnym świecie a turystyka (na przykładzie Egiptu, Turcji i Somalii).


Promotor: dr hab. Urszula Myga-Piątek
 • Abramowicz AnnaPerspektywy rozwoju turystyki na obszarach konfliktów politycznych na przykładzie Abchazji.

 • Dworzyńska MałgorzataNietypowe formy podróży w czasach turboświata – analiza krytyczna.

 • Kozerańska JoannaOcena atrakcyjności turystycznej Macedonii w opinii polskich turystów.

 • Kulas PaulinaAtrakcyjność turystyczna Włoch w opinii studentów programu Erasmus we Włoszech.

 • Liszczyk Ewa Ruch turystyczny na szlakach w rejonie Kuźnic w godzinach nocnych w sezonie 2015/2016. (praca rekomendowana w ramach listy tematów badawczych TPN)

 • Niedźwiedzka Aleksandra Ocena walorów fizjonomicznych masywu Babiej Góry na potrzeby turystyki.

 • Ociepka AnnaMotywy i preferencje podróży seniorów z województwa śląskiego.

 • Wieczorek Katarzyna Tatry jako destynacja turystyczna. Analiza kierunków przyjazdów turystów w polskie Tatry na tle oceny potencjału krajobrazowego. (praca rekomendowana ramach listy tematów badawczych TPN)

 • Wojcieszak Patrycja Wpływ zmian politycznych na świecie na ruch turystyczny na przy-kładzie Barcelony.

 • Zinchenko Konstiantyn Wpływ tradycyjnych produktów winiarskich, piwowarskich oraz kulinarnych na kształtowanie się atrakcyjności turystycznej Republiki Czeskiej.

©