Tematy prac magisterskich


2015 - 2017

Specjalność: Turystyka Międzynarodowa

Promotor: dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
  • Tomasz RybackiAnaliza ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w okresie 2000-2015 w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne.

  • Daniel Syrek Trekking jako odmiana turystyki kwalifikowanej. Studium przypadku północnej strony masywu Mount Everest.

  • Monika PakuraMotywy, preferencje oraz kierunki przyjazdu turystów do Babiogórskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2016.

  • Magdalena WalczokMiasto jako cel podróży. Studium przypadku Edynburg.

  • Natalia CzernikPotencjał rekreacyjno-wypoczynkowy Tychów

  • Marta NędziAntalya jako miasto turystyczne. Analizy ofert wybranych biur podróży.

  • Julia KorzecMiędzy swojskością a stereotypem. Percepcja atrakcyjności Górnego Śląska i Żywiecczyzny.

  • Tomasz GrimmZmiany środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego gminy Ogrodzieniec spowodowane rozwojem ruchu turystycznego.

  • Vele ZmejkoskiPotencjał kulturowy Macedonii jako podstawa atrakcyjności turystycznej.

  • Dagmara GwóźdźRuch pielgrzymkowy w wybranych sanktuariach województw śląskiego i opolskiego.


©