Turystyka

Studenci kierunku Turystyka mogą studiować w ramach dwóch specjalności: Gospodarka Turystyczna i Dziedzictwo Kulturowe. Oferowane na kierunku Turystyka ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką i stanowią poziom pośredni w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Studia stacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Przedmioty realizowane na kierunku Turystyka w ramach specjalności Gospodarka Turystyczna:

I semestr
 • Podstawy turystyki
 • Warsztat badań w turystyce
 • Podstawy prawa w turystyce
 • Dzieje podróżowania i turystyki
 • ICT w turystyce
 • Geografia turystyczna
 • Podstawy socjologii turystyki
 • Atrakcje turystyczne świata
 • Atrakcje turystyczne Polski
 • Turystyka przygodowa
 • Seminarium magisterskie
II semestr
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • GIS w turystyce
 • Nowe trendy w turystyce
 • Metodyka prowadzenia wycieczek
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie w turytyce
 • Marketing w turystyce
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Formy i rodzaje turystyki I
 • Turystyka - środowisko - rozwój zrównoważony
 • Seminarium magisterskie
Praktyki terenowe:
 • Ćwiczenia terenowe magisterskie
 • Ćwiczenia terenowe pilotowanie wycieczek
 • Praktyki zawodowe - 15 dni
III semestr
 • Formy i rodzaje turystyki II
 • Geograficzne uwarunkowania turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne)
 • Współczesne zagrożenia dla turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne)
 • Specyfika i zróżnicowanie międzynarodowych rynków turystycznych
 • Wizje i perspektywy rozwoju turystyki
 • Animacja czasu wolnego
 • Turystyka szkolna
 • Zachowania konsumenckie
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie
IV semestr
 • Tworzenie i promocja produktów turystycznych
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty realizowane na kierunku Turystyka w ramach specjalności

Dziedzictwo Kulturowe:

I semestr
 • Podstawy turystyki
 • Warsztat badań w turystyce
 • Podstawy prawa w turystyce
 • Dzieje podróżowania i turystyki
 • ICT w turystyce
 • Geografia turystyczna
 • Podstawy socjologii turystyki
 • Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów I
 • Historia gospodarcza
 • Dzieje polityczne Europy
 • Seminarium magisterskie
II semestr
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • GIS w turystyce
 • Nowe trendy w turystyce
 • Metodyka prowadzenia wycieczek
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów II
 • Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie - dawniej i dziś
 • Problemy i metody rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego
 • Problemy i metody dokumentacji zabytków kultury
 • Historia wojskowości
 • Seminarium magisterskie
Praktyki terenowe:
 • Ćwiczenia terenowe magisterskie
 • Ćwiczenia terenowe pilotowanie wycieczek
 • Praktyki zawodowe - 5 dni
III semestr
 • Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie - dawniej i dziś II
 • Zarządzanie w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego
 • Marketing w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego
 • Problemy i metody archiwizacji współczesnych zjawisk kulturowych
 • Metody opisu dzieła sztuki
 • Podstawy prawne współczesnej dokumentacji zabytków w Polsce
 • Historyczny i współczesny rynek sztuki
 • Historia kultury
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie
IV semestr
 • Dzieje polityczne Europy
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności Turystyka Międzynarodowa legitymują się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, w administracji publicznej, instytucjach ochrony zabytków, jako nauczyciele, krajoznawcy, piloci i przewodnicy turystyczni. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Miejsca pracy absolwentów:

 • krajowe i regionalne organizacje turystyczne
 • wydziały kultury, sportu, turystyki i promocji jednostek samorządowych
 • biura turystyczne i biura promocji turystyki
 • firmy specjalizujące się w organizacji turystyki biznesowej
 • punkty informacji turystycznej
 • biura obsługujące turystykę przyjazdową
 • ośrodki zakwaterowania turystycznego
 • prywatne przedsiębiostwa turystyczne

Możliwości jakie dają studia w naszej katedrze

Każdego roku studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu uczestniczą w wyjazdach naukowo-turystycznych do krajów europejskich, gdzie nabywają umiejętności poznawczych i kompetencji dotyczących oceny potencjału tych krajów i wykorzystania turystycznych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zobacz gdzie byliśmy.

Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu pilota wycieczek.

©