Turystyka Międzynarodowa

Studenci specjalności Turystyka Międzynarodowa uzyskują wiedzę zarówno z zakresu geograficznych aspektów w turystyce jak i z zarządzania, marketingu, obsługi ruchu turystycznego. Studia stacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

I semestr
 • Geografia turystyczna świata
 • Rodzaje i formy turystyki
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Podstawy turyzmu
 • Prawo w turystyce
 • Regiony turystyczne świata
 • Metodologia nauk geograficznych i historia myśli geograficznej
 • Seminarium magisterskie
II semestr
 • Atrakcje turystyczne Polski
 • Dziedzictwo kulturowe świata
 • Metody oceny i techniki komputerowe w turystyce
 • Strategie obsługi klienta
 • Negocjacje w biznesie
 • Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych
 • Globalne problemy środowiska przyrodniczego
 • Filozofia
 • Seminarium magisterskie
Praktyki terenowe:
 • Ćwiczenia terenowe magisterskie - 15 dni
 • Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne - 6 dni
III semestr
 • Ekonomiczne podstawy turystyki
 • Krajobraz jako walor turystyczny
 • Turystyka a środowisko
 • Wpływ turystyki na środowisko
 • Globalne problemy społeczno-ekonomiczne
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie
IV semestr
 • Pracownia magisterska
 • Seminarium magisterskie

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności Turystyka Międzynarodowa legitymują się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, w administracji publicznej, instytucjach ochrony zabytków, jako nauczyciele, krajoznawcy, piloci i przewodnicy turystyczni. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Miejsca pracy absolwentów:

 • krajowe i regionalne organizacje turystyczne
 • wydziały kultury, sportu, turystyki i promocji jednostek samorządowych
 • biura turystyczne i biura promocji turystyki
 • firmy specjalizujące się w organizacji turystyki biznesowej
 • punkty informacji turystycznej
 • biura obsługujące turystykę przyjazdową
 • ośrodki zakwaterowania turystycznego
 • prywatne przedsiębiostwa turystyczne

Możliwości jakie dają studia w naszej katedrze

Każdego roku studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu uczestniczą w wyjazdach naukowo-turystycznych do krajów europejskich, gdzie nabywają umiejętności poznawczych i kompetencji dotyczących oceny potencjału tych krajów i wykorzystania turystycznych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zobacz gdzie byliśmy.

Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu pilota wycieczek.

©